Vedtægter FNF

§1 Fyns Numismatiske forening har til formål at fremme samlerinteressen for mønter, medaljer og pengesedler.

§2 Foreningen har hjemsted i Odense kommune.

§3 a: Foreningen afholder ca. 10 møder om året, 2. onsdag i måneden, undtagen i juni og juli.

     b: Foreningens bestyrelse kan aflyse eller ændre møder med et for medlemmerne rimeligt varsel.

     c: Mønthandlere, der ønsker at sælge mønter på foreningens møder, aftaler med bestyrelsen om evt. bordleje.

§4 I foreningen kan optages alle interesserede efter bestyrelsesbeslutning.

§5 a: Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer. Bestyrelsen og revisor vælges for 2 år ad gangen. Der ud over vælges 3 suppleanter for henholdsvis bestyrelse og revisor. De vælges for 1 år ad gangen.

    b: 2 bestyrelsesmedlemmer og revisor vælges på ulige årstal.

    c: 3 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Bestyrelsen konstituerer sig efter genneralforsamlingen. Bestyrelsen kan kun træffe flertals beslutninger.

§6 a: Foreningens regnskab går fra 1/1 til 31/12.

     b: Størrelsen af indmeldelsesgebyret, junior-, senior- og familiekontingent fastsættes på generalforsamlingen, for følgende kalenderår. Familiekontingent giver ret til 1 medlemsblad og 2 fremmødte stemme berettige ved generalforsamlingen. Betingelsen for juniorkontingent er ikke fyldt 16 år ved regnskabsårets begyndelse.

     c: Kontingentet for det løbende kalenderår skal være indbetalt senest 1. februar. Manglende betaling betragtes som udmeldelse.

§7 Bestemmelser vedrørende afholdelse af anvisningssalg:

     a: Bestyrelsen træffer de praktiske foranstaltninger vedrørende anvisningssalgets afholdelse.

     b: Berettiget til at købe på anvisningssalget er:

     1. Foreningens medlemmer.

     2. Medlemmer i anden forening, såfremt denne forening giver FNF's medlemmer samme ret .

     c: Køber betaler hammerslag + evt. merværdiafgift(moms).

     d: Sælger får afregnet hammerslag - 5% max. kr. 50,- + moms pr. lot.

§8 a: Generalforsamlingen afholdes i henhold til den offentliggjorte dagsorden. Eventuelle forslag til vedtægtsændringer vedlægges dagsordenen.

     b: Ordinær generalforsamling afholdes i februar, hvor regnskabet forelægges og hvor valg af bestyrelse, suppleanter og revisor finder sted.

     c: Forslag til vedtægtsændringer til behandling på den ordinære generalforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. januar.

     d: Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 14 dages skriftlig varsel:

      1: Efter bestyrelsesbeslutning.

      2: Hvis mindst 10 medlemmer skriftligt anmoder bestyrelsen derom og stiller med et dagsorden-forslag.

§9 Eksklusion: Såfremt er medlem modvirker foreningens interesser eller nedsætter dens omdømme, skal bestyrelsen skriftligt anmode medlemmet om en redegørelse. Udebliver redegørelsen eller finder bestyrelsen den ikke tilfredsstillende, kan bestyrelsen udelukke medlemmet. Medlemmet kan derefter på førstkommende ordinære generalforsamling forlange bestyrelsens afgørelse behandlet, men har, indtil generalforsamlingens beslutning foreligger, ingen medlemsrettigheder.

§10 Vedtægtsændringer kan kun besluttes på en generalforsamling, og kun med over 50% at de tilstedeværende medlemmers stemmer for.

§11 a: Foreningen kan kun ophæves på en dertil særskilt indkaldt generalforsamling og kun med over 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen senest 30 dage efter indkalde til en ny generalforsamling, hvor ophævelsen kan vedtages med 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede stemmer for ophævelse.

    b: I tilfælde af foreningens ophævelse beslutter den generalforsamling, der opløser foreningen også, hvad forenignens midler skal anvendes til; dog skal Møntergården og/eller Lokalhistorisk Arkiv have lov til at udtage de ting, som klubben måtte råde over, til deres samlinger.

Odense, den 14. februar 2007

Ole Halkjær

Eller klik på link for et udskrifts venligt eksemplar af originale vedtægter: http://kortlink.dk/c8fk

 

     

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.10 | 11:06

jeg kan ikke få auktion listen frem

gert

...
04.10 | 19:10

hej
er der auktionliste for oktober 2021, så vil jeg gerne have et

...
05.02 | 12:40

Jeg kan ikke se, mit medlem nr. 31 ovenfor.

...
28.03 | 16:55

Aftale, vi ses

Hilsen Jan.

...
Du kan lide denne side
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE